Supertorsdag

Praktisk informasjon

Fra:12.9.2019 - kl.16.30

Til:12.9.2019 - kl.18.30

Sted:

Arrangør:Høybråten, Fossum og Stovner menighet

Annenhver torsdag åpner vi Stovner kirken for hele storfamilien! SuperTorsdag er et glimrende tilbud for familier som vil bli kjent med andre familier i menigheten og er et godt sted å bygge nye relasjoner. Tilbudet er for alle som hører til Høybråten, Fossum og Stovner sokn. Vi samles til en enkel middag fra kl.16.30, og kl.17.30 er det en liten andaktsdel før barna går til aktiviteter. Vi har aktiviteter både for store og små! De voksne kan enten bli med eller få en kaffe og prat i ro og fred. SuperTorsdag avsluttes Kl.18.00. Hele storfamilien er velkommen både besteforeldre, tanter, onkler og faddere er hjertelig velkommen! Datoer for våren 2019: 29/8, /2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5. Føl oss på facebook Sted: Stovner kirke, Stovnerfaret 25, 0982 OSLO (tlf. 23 62 95 60) -Ingen påmelding, GRATIS!