Musikk- og kulturarbeid i HFS

Høybråten, Fossum og Stovner menighet ønsker å bidra til et mangfoldig kulturuttrykk. Vi arrangerer mange ulike konserter i ulike sjangere. Menigheten har kor for alle aldersgrupper. Det arbeides for tiden med å etablere et kor for barn i tilknytning til supertorsdag. De eksisterende korene er Soulteens, Soulchildren for barn og unge, samt menighetskoret Camino kantori for voksne. Vi har også et utstrakt samarbeid med lokale musikere som deltar i våre gudstjenester og i ulike menighetsarrangement.