Musikk- og kulturarbeid i HFS

Høybråten, Fossum og Stovner menighet ønsker å bidra til et mangfoldig kulturuttrykk. Vi arrangerer mange ulike konserter i ulike sjangere. Menigheten har kor for alle aldersgrupper. Barnegospel, Soulchildren, Prosjektkor for voksne og kantori for voksne. Vi har også et utstrakt samarbeid med lokale musikere som deltar i våre gudstjenester og i ulike arrangement i menighetens regi.

Artikkelegenskapen er ikke satt i blokken

Artikkelegenskapen er ikke satt i blokken

Artikkelegenskapen er ikke satt i blokken

Konserter

Kulturarrangement