Høymesse Holmlia kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Holmlia kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.forkl.dag
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp