Lysmesse Holmlia kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.12.2020 - kl.18.00

Til:13.12.2020 - kl.19.00

Sted:Holmlia kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i adv.tiden
Prekentekst: Matt 11,2-11
Offerformål: Egen menighet