Lysmesse Holmlia kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.12.2018 - kl.18.00

Til:9.12.2018 - kl.19.00

Sted:Holmlia kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Silje Merete Kivle Andreassen
Prekentekst: Joh 16,21-24
Offerformål: Stefanusalliansen