Sprell levende gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:16.9.2018 - kl.11.00

Til:16.9.2018 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

Sprell levende gudstjeneste v/Fredrik Ulseth. Offer: Menighetens arbeid blant barn. Bibeltekst: Luk 7, 11-17: Jesus vekker opp sønnen til enken i Nain