Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:14.4.2019 - kl.11.00

Til:14.4.2019 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

Palmesøndag
Høymesse
Prest: Bjørn Mathiesen
Nattverd
Dåp
Offer: Stefanusalliansen
Bibeltekster: Sak 9, 9-10; Fil 2,5-11; Joh 12,1-13