Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.11.00

Til:19.5.2019 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

5. søndag i påsketiden.
Høymesse.
Prest: Fredrik Ulseth.
Nattverd.
Dåp.
Offer: Ungdomsarbeidet (egen menighet).
Bibeltekster: 1 Kong 8,12-13.27-30; Ef 2,17-23; Joh 17, 6-11