Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:25.10.2020 - kl.11.00

Til:25.10.2020 - kl.12.00

Sted:Lambertseter kirke

Arrangør:

Høymesse.
Prest: Morten Huuse Fjøren. 
Preken v/Karl Olav Sandnes. 
Offer: Diakonalt arbeid.