Kveldsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:26.7.2020 - kl.18.00

Til:26.7.2020 - kl.19.00

Sted:Lambertseter kirke

Arrangør:

Kveldsgudstjeneste.
Prest: Eigil Morvik (prost i Søndre Aker). 
Offer: Diakonalt arbeid