Gudstjeneste- Skjærtorsdag

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.18.00

Til:18.4.2019 - kl.19.00

Sted:Manglerud kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd og dåp ved Kjetil Hauge. Takkoffer: Menighetens eget arbeid.