Forbønnsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:5.5.2019 - kl.11.00

Til:5.5.2019 - kl.12.00

Sted:Manglerud kirke

Arrangør:

Forbønnsgudstjeneste med nattverd ved Anne Marie Lofthus Hindal. Kantor, Sophia Blum. Kirkekaffe. Takkoffer: Menighetens eget arbeid.