Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.11.00

Til:7.4.2019 - kl.12.00

Sted:Manglerud kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd og dåp ved Svein- Erik Skibrek. Kantor, Sophia Blum. Kirkekaffe. Fasteaksjon. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp.