Unge møter eldre

Praktisk informasjon

Fra:6.6.2019 - kl.14.30

Til:6.6.2019 - kl.16.00

Sted:

Arrangør:

Vi besøker beboerne på Nordberghjemmet, og synger, spiller og spiser sammen.

Kontakt: Torill Solli Haugen, diakon
Mobil: 45805585