Familiemesse Ljan kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.5.2019 - kl.11.00

Til:5.5.2019 - kl.12.00

Sted:Ljan kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i påsketiden
Liturg: Anne Grete Listrøm
Organist: Sverre Undheim
Prekentekst: Mark 6,30-44
Offerformål: IKO
Nattverd
Dåp