Høymesse Ljan kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.6.2019 - kl.11.00

Til:9.6.2019 - kl.12.00

Sted:Ljan kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Vikar
Organist: Sverre Undheim
Prekentekst: Joh 14,23-29
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp