Høymesse Nordstrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:12.5.2019 - kl.11.00

Til:12.5.2019 - kl.12.00

Sted:Nordstrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Åse Maria Schmidt Haugstad
Organist: Liv Marie Hofseth
Prekentekst: Joh 14,1-11
Offerformål: Nordstrand menighet
Nattverd
Dåp