Høymesse Nordstrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.4.2019 - kl.11.00

Til:14.4.2019 - kl.12.00

Sted:Nordstrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Anne Grete Listrøm
Prekentekst: Joh 12,1-13
Offerformål: Nordstrand menighet
Nattverd
Dåp