Temagudstjeneste bønn Nordstrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.11.00

Til:19.5.2019 - kl.12.00

Sted:Nordstrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden
Liturg: Anne Grete Listrøm
Organist: Vikar
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Offerformål: OASE
Nattverd
Dåp