Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:18.11.2018 - kl.11.00

Til:18.11.2018 - kl.12.00

Sted:Oppsal kirke

Arrangør:Oppsal menighet

Nattverd. Prostiprest Hans Jacob Finstad. Ofring til menighetens eget arbeid.