Salmegudstjeneste Søndre Skøyen kapell

Praktisk informasjon

Fra:22.12.2019 - kl.11.00

Til:22.12.2019 - kl.12.00

Sted:Søndre Skøyen kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i adventstiden
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Menighetsarbeid
Nattverd