Søndre Skøyen kapell

Praktisk informasjon

Fra:29.9.2019 - kl.11.00

Til:29.9.2019 - kl.12.00

Sted:Søndre Skøyen kapell

Arrangør:

Vi feirer diakoniens dag. Diakon Edel Lilleeng Solberg leder gudstjenesten. Kirkekaffe.