Forenklet gudstjeneste uten nattverd Oppsal kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2020 - kl.12.00

Til:24.5.2020 - kl.13.00

Sted:Oppsal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag før pinse
Liturg: Kåre Skråmestø
Organist: Sølvi Ådna Holmstrøm
Prekentekst: Joh 15,26-27