Felles misjonsgudstjeneste i Oppsal kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.30

Sted:Oppsal kirke

Arrangør:Oppsal menighet

Dag i kirkeåret: 3.søndag i åpenbaringstiden

Liturg: Kåre Skråmestø

Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt

Prekentekst: Joh 2, 1-11