Gudstjeneste med nattverd AVLYST Oppsal kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2021 - kl.11.00

Til:24.1.2021 - kl.12.00

Sted:Oppsal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i åpb.tiden
Liturg: Kåre Skråmestø
Organist: Sølvi Ådna Holmstrøm
Prekentekst: Joh 9,1-7.35b-38
Offerformål: Menighetsarbeid
Merknader: Fellesgudstjeneste med Oromomenigheten
Søndagsskole
Nattverd