AVLYST - Gudstjeneste med nattverd Oppsal kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.5.2021 - kl.11.00

Til:13.5.2021 - kl.12.00

Sted:Oppsal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.himmelf.dag
Organist: Lars Fredrik Nystad
Prekentekst: Luk 24,46-53
Nattverd
Dåp