AVLYST - Kveldsgudstjeneste Oppsal kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.2.2021 - kl.18.00

Til:28.2.2021 - kl.19.00

Sted:Oppsal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: Alexander Colstrup
Organist: Sølvi Ådna Holmstrøm
Prekentekst: Luk 7,36-50
Offerformål: Menighetsarbeid
Nattverd