Ordinasjon og vigsling søndag 22. januar

Ordinasjon og vigsling er en høytidelig seremoni som innvier nye medarbeidere til kirkelig tjeneste under bønn, håndspåleggelse og løfteavgivelse. Det er biskopen som ordinerer og vigsler innenfor rammen av en høymesse. I Den norske kirke er det fire vigslede stillinger: prest, kateket, kirkemusiker og diakon. På denne søndagens høymesse er vi med på å sende én diakon og fem prester ut i den tjenesten de er kalt til.

Liturger:
Biskop Ole Christian M. Kvarme
Domprost Anne-May Grasaas
Domkirkeprest Jonas Lind Aase
Domkirkediakon Maria Halldén

Vigsles:
Nina Berger, til tjeneste som diakon i Kampen sokn og Vålerenga sokn

Ordineres:

Sigrun Reinhardtsen, til tjeneste som vikar som ungdomsprest i Uranienborg menighet
Anna Sophie Strandli Schmidt, til tjeneste som sokneprest i Sør-Gudbrandsdal prosti med Vingrom sokn og Saksumdal sokn som tjenestested
Stian Keyn, til tjeneste som bataljonsprest i Stridstrenbataljonen, Brigade Nord i Feltprestkorpset
William Grosås, til tjeneste som sjøforsvarsprest på Haakonsvern i Feltprestkorpset
Thor-André Holten, til tjeneste som menighetsprest i Storsalen menighet

Musikk av Elgar og Mendelssohn ved:
Oslo Domkirkes Ungdomskor
Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent
Kåre Nordstoga, orgel