Frank Martin i høymessen 12. februar

Frank Martins Messe for dobbeltkor a cappella er et av det forrige århundrets viktigste verk for kor. Messen er fargerik, kompleks og intens, og på søndag kan du oppleve den i rammen av høymessens liturgi. Domkantor Vivianne Sydnes dirigerer Oslo Domkor.

Det er nesten ikke til å tro at Frank Martin (1890–1974) skrev den uten en tanke på hvor og når den skulle bli fremført. Men det er slik at den sveitsiske komponisten, oppvokst i en calvinistisk familie, komponerte mesteparten av verket i 1922 (han tilføyet Agnus Dei i 1926), «helt fritt , gratis, uinteressert», som han selv skrev. Han kjente ingen kordirigent som kunne være interessert i verket. Messen var en sak mellom ham og Gud, et uttrykk for hans spiritualitet som han følte måtte forbli privat.

Heldigvis ble han overtalt til å la messen bli fremført, og den fikk sin premiere i 1963, over 40 år etter at han begynte på den. Stilmessig trekker messen linjer fra renessansen til moderne tid, men verkets harmoniske språk er umiskjennelig fra det tidlige 1900-tallet, med tydelige referanser til folkemusikk og ikke-vestlige musikkuttrykk.

Selv om vokalmusikk utgjør en stor del av Martins oeuvre, er messen for dobbeltkor et av kun to verker for kor a cappella som han komponerte i sin forholdsvis lange karriere.

Medvirkende
Anne May Grasaas og Valborg Orset Stene, liturger
Oslo Domkor
Vivianne Sydnes, dirigent
Jon Berg Eriksen, dirigent (Credo)
Kåre Nordstoga, orgel