Konsert: Draumkvedet

Praktisk informasjon

Fra:6.1.2020 - kl.19.30

Til:6.1.2020 - kl.21.00

Sted:Oslo domkirke

Arrangør:

Konsert ved julens slutt:
norsk middelalder og gregoriansk sang

Berit Opheim sang
Rolf Lislevand strengeinstrumenter
Nils Økland fele
Consortium Vocale Oslo
Alexander M. Schweitzer dirigent

Mandag 6. januar 2020 kl. 19.30 i Oslo domkirke
Bill. kr 300 / 240 + avg.  ·  ticketmaster.no  ·  v. inng.

Draumkvedet er fortellingen om Olav Åsteson, som en julaften faller i så dyp søvn at han ikke våkner før trettendedag jul. I drømme har han reist over brua som skiller de levendes land fra dødsriket, han har sett glimt av både helvete og himmelriket og han har møtt jomfru Maria. I et dommedagssyn har han sett St. Mikael og Kristus selv dømme menneskenes sjeler i kamp med Djevelen og fått kjennskap til deres skjebne etter døden. Da Olav endelig våkner, rir han til kirken i all hast for å fortelle om alt dette.

Trettendedag jul var en stor festdag i kirken i middelalderen: Epiphania Domini, Herrens åpenbaring, ble feiret til minne om at Kristus var kommet til verden som konge. På denne dagen sang man om de hellige tre konger som kom for å hylle Jesusbarnet med gaver.

Hva var det kirkegjengerne kunne høre den dagen for alle disse hundreårene siden? I diktet leser vi at Olav sitter i kirkedøra og forteller om drømmene sine, mens presten står foran alteret og messer sine tekster. Mellom de to er menigheten publikum til begge beretningene: den høykirkelige oppe fra alteret og den visjonære fra døra. Med de gamle gregorianske sangene for dagen sammen med Draumkvedet fra folkesangtradisjonen gjør vi en norsk middelalderlegende levende.

consortiumvocale.no
@consortiumvocale