Onsdagsmesse

Praktisk informasjon

Dato:14.10.2020

Tid:12.00

Sted:Oslo domkirke

Arrangør:Oslo domkirke

Valborg Orset Stene og Maria Halldén, liturger
orgelresitasjon ved Marcus André Berg