Gudstjeneste på Bots- og bønnedag

Praktisk informasjon

Dato:25.10.2020

Tid:11.00

Sted:Oslo domkirke

Arrangør:Oslo domkirke

Bots- og bønnedag

Mathias Gillebo, liturg 
Sangere fra Oslo Domkor 
Vivianne Sydnes, dirigent 
Marcus André Berg, orgel 

Prekentekst: Luk 13, 22-30

Nyskrevet messe på Bots- og bønnedag
 
Musikk kan utfordre grunnleggende oppfatninger om hva og hvem vi er - og om hva kristendom er. Messen er en av de mest fastlagte ‘menings-riggene’ som finnes i den vestlige kulturen, der liturgien bygger på en ferdig logikk og en dramaturgisk oppbygning. Samtidig er messen alltid ny når den gjøres. Å synge og spille de faste messeleddene, med ny musikk uten å endre tekst, kan få frem dette, og vise hvordan messen både gir og ikke gir mening på samme tid. En åpenhet på denne ambivalensen, og å spille det ut som et viktig element i messen ved at samspillet mellom organist og prest kommer mer frem, kan være en måte å utvikle hva det vil si å gjøre og være i en gudstjeneste, og hvem og hva vi som er der er.

Velkommen til gudstjeneste, og til Domkirkeakademi etter høymessen for å høre komponist Marcus André Berg og liturg, sanger og doktorgradsstipendiat fortelle om den nyskrevne messemusikken.