Fagdag for verdighet 2020

Praktisk informasjon

Fra:23.10.2020 - kl.09.00

Til:23.10.2020 - kl.15.15

Sted:Storsalen konferanselokaler

Arrangør:DIXI, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Redd Barna, Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, Sosialpediatrisk seksjon OUS, SMISO, Kirkens Bymisjon, Oslo domkirke, Senter for seksuelt misbrukte menn

Fagdagen holdes i år i Storsalen konferanselokaler (pga. Covid-19)
Fredag 23.oktober 2020 
Staffeldts gate 4, Oslo kl. 09.00-15.15
Trikk mot Rikshospitalet, stoppested: Holbergsplass

Fagdagen er tros-og livssynsuavhengig, og åpen for alle.

Fagdagen er gratis, men på grunn av lunsj og plassbegrensning må vi ha påmelding.

Påmelding: jegerher@reddbarna.no

Messe for verdighet er kl. 17.00 i Oslo domkirke.

PROGRAM
Fagdag for verdighet
Krenkede barn blir syke voksne?

09.00
Kaffe

09.15
Åpning

09.45–12.00
FOREDRAG, Anna Luise Kirkengen, professor i Samfunnsmedisin NTNU og Universitetet i Tromsø. Har forsket på: blir krenkede barn syke voksne?

Musikalsk mellomrom, Carl Petter Opsahl

12.00–13.00
Lunsj

13.15–14.00
FOREDRAG, Mary Jo Vollmer-Sandholm, jobber ved Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge (under Sosialpediatrisk seksjon). Hun vil forelese om ACES-studien, om voksnes ulike lidelser, som følge av krenkelser og overgrep.


Pause

14.15–15.00
BOKBAD, Vilde Bratland Hansen om «Pappas hemmelighet». Pappen fortalte da hun var 20 år om at han var blitt krenket som barn.

15.00–15.15
Oppsummering og avrunding

Arrangeres av DIXI, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Redd Barna, Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, Sosialpediatrisk seksjon OUS, SMISO, Kirkens Bymisjon, Oslo domkirke, Senter for seksuelt misbrukte menn

17.00
MESSE FOR VERDIGHET

Sarah Ramin Osmundsen, slampoesi
Frode Grøstad, Valborg Orset Stene, Maria Halldén, Anne Marie Østhus og Anine Aamas, liturger

Suppe serveres ved hovedinngangen til Domkirken kl 16.00 (værforbehold ved regn)

Sangere fra Oslo Domkor
Kåre Nordstoga, orgel

Facebook arrangement