Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:5.9.2021 - kl.11.00

Til:5.9.2021 - kl.12.00

Sted:Oslo domkirke

Arrangør:Oslo domkirke

15. søndag i treenighetstiden
Avslutningsmarkering for Domkirkediakon Maria Halldé

Anne-May Grasaas, Valborg Orset Stene, Jonas Lind Asgedom og Pål Kristian Balstad, liturger
Sangere fra Oslo Domkor
Vivianne Sydnes, dirigent
Marcus André Berg, orgel

Prekentekst: Luk 10, 38-42