Torsdagslunsj

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2019 - kl.11.00

Til:4.4.2019 - kl.13.00

Sted:

Arrangør:

Kafé, bruktmarked, åpen kirke og tidebønn kl. 12.15.