Dåpsliturgien

Gudstjenesten begynner med klokkeringing, velkomst og prosesjon. Under prosesjonen kan flere representanter fra dåpsfølget være med, dåpskannen kan bæres inn under den. En høytidlig start for det som følger.

 

 

Gudstjenesten begynner med samlingsdelen, salme, inngangsord, samlingsbønn, Kyrie og Gloria. Så er det dåp.

I dåpsliturgien som ble vedtatt av Kirkemøtet i 2011 er det en rekke alternative valgmuligheter. Nedenfor finner du liturgien slik den nok blir brukt en del i våre kirker. Det er for all del mulighet å snakke om alternativene i dåpssamtalen og har du ønske om en bestemt dåpssalme, ta det opp under samtalen. Flere steder er det også mulighet for å være med under seremonien, for eksempel ved å lese tekster eller bønner, eller ved å tenne lys, ta av dåpsluen.

Mottakelse til dåp 

Inngangsord

L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.
Amen.
Med takk og glede tar menigheten imot N.N. som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap med seg. Etter sitt ord og løfte tar Gud imot oss i dåpen og frelser oss fra synd og død. Vi forenes med Jesus Kristus til et nytt liv og innlemmes i den kristne kirke.

Dåpssalme

Tekstlesning

Teksten leses gjerne av en i dåpsfølget.

L La oss høre hvor vennlig Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for oss:
X De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. (Markus 10, 13–16)

Takkebønn

Takkebønnen bes gjerne av en i dåpsfølget.

L La oss takke og be:
X Evige Gud, du har skapt oss i ditt bilde
og i dåpen kaller du oss ved navn.
Vi takker deg for N.N.,
som skal døpes i dag.
Hold din vernende hånd over henne/ham.
Gi kjærlighet og visdom til alle
som har del i ansvaret og omsorgen for henne/ham.
A Amen.

Ordet om dåpen og troen

Teksten leses gjerne av en i dåpsfølget.

L La oss høre vår Herre Jesu Kristi ord om dåpen og troen:
X Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. (Matteus 28, 18–20)

Forsakelsen og troen

L La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen, som vi døper våre barn til:
Menigheten reiser seg og fremsier:
A Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,>
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen
for å dømme levende og døde
Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.
Menigheten setter seg. 

Dåpen 

Bønn ved døpefonten

L Evige Gud, vi takker deg for frelsen i den hellige dåp, der du frir oss fra mørkets makt og gjør oss til lysets barn. Send din Ånd, så hun/han som døpes, reises opp fra dåpens vann til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre.

Etter bønnen kommer dåpsfølget opp til døpefonten. Det legges til rette for å ta av luen eller lignende praktiske gjøremål.

Dåpshandlingen

L Hva heter barnet?
X N.N.
L Vil dere at Olivia skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og oppdras til et liv i den kristne forsakelse og tro?
X Ja.
L Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.
N.N., etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.
Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin nåde til det evige liv.
Fred være med deg.

Presentasjon

L Dette er N.N., vår søster/bror i Kristus.

Dåpslys 

Dåpslyset tennes.

L Jesus sier: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Johannes 8, 12)
N.N., dette lys er tent for deg. 

Dåpslyset settes i en lysestake og brenner til gudstjenesten er avsluttet.

Livet i dåpen

L Kjære faddere og foreldre,
dere er vitner om at N.N. er døpt med den kristne dåp. Sammen med vår menighet og hele kirken har dere fått del i et hellig ansvar: Å vise omsorg for N.N., be for henne/ham, lære henne/ham selv å be og hjelpe henne til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så hun/han kan leve og vokse i den kristne tro.

Dåpsfølget tar så plass igjen.

L Kjære menighet. Gjennom dåpen setter Gud oss inn i sin verdensvide kirke og gir oss del i Jesu kall og oppdrag. La oss stå sammen i vitnesbyrd og tjeneste, inntil dagen kommer da alt det skapte skal bli forløst ved vår frelser, Jesus Kristus.

Lovprisning

L Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Peter 1, 3)

Dåpssalme

Så fortsetter gudstjenesten etter søndagens ordning og preg.

Kontaktinformasjon for Østre Aker og Haugerud menighet

Menighetskontoret ligger i Haugerud kirke. Kontoret er normalt åpent tirsdag-fredag kl. 10-14.
Besøksadresse: Haugerud kirke Haugerudsenteret 47, 0673 Oslo. Postadresse: Postboks 33 Haugerud, 0616 Oslo.

Telefon: 23 62 97 40

E-post: post.oah.oslo@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"