Gudstjeneste Paulus kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.11.00

Til:7.4.2019 - kl.12.00

Sted:Paulus kirke

Arrangør:

4. søndag i faste.
Prekentekst: Joh 6,24-36
Liturg: Christine Henriksen Aarflot
Organist: Halgeir Schiager
Korgruppe fra Sofienbergkoret
Offerformål: Kirkelig Dialogsenter
Nattverd.
Dåp.
Kirkekaffe.