Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Sted:Paulus kirke

Arrangør:

Arne Jor
Organist Terje Winge
Dåp og nattverd.
Offer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe