Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:Paulus kirke

Arrangør:

Arne Jor.
Per Kristian Amundrød.
Dåp og nattverd.
Offer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe