Konfirmasjon- det er nå det begynner...

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Er du født i 2004? Da er de din tur til å konfirmeres. I Paulus og Sofienberg menighet blir du SPLITS-konfirmant og nå starter det straks...

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Paulus og Sofienberg menighet har konfirmantopplegg samme med alle de andre menighetene i området vårt, dvs.Sagene og Iladalen menighet og Torshov og Lilleborg menighet. Det betyr at du som konfirmant får møte mange ungdommer,  få nye venner og spennende opplevelser, samtidig som du lærer noe nytt om tro, kjærlighet, det å være medmenneske og om deg selv. Har du glemt melde deg på innen fristen 17.august, finner vi ut av det.

Sitat

Reparere, abstrahere, kontrahere, titulere, konfirmere!

Referanse

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer