Dåp Holmenkollen kapell

Praktisk informasjon

Fra:4.10.2020 - kl.11.00

Til:4.10.2020 - kl.12.00

Sted:Holmenkollen kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18.s.i tr.tiden
Liturg: Line Lindholm
Organist: Petter Ivar Amundsen
Prekentekst: Matt 8,14-17
Offerformål: Barne- og ungdomsarbeid
Dåp