Høymesse Ris kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.9.2020 - kl.11.00

Til:27.9.2020 - kl.12.00

Sted:Ris kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17.s.i tr.tiden
Liturg: Hans Aage Gravaas
Organist: Jarle Fagerheim
Prekentekst: Joh 11,17-29
Offerformål: Ris menighet
Merknader: Ris Forsangerkor
Nattverd
Dåp