Gudstjeneste Sørkedalen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2018 - kl.10.30

Til:17.5.2018 - kl.11.30

Sted:Sørkedalen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Roald-Einar Ottersen
Organist: Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Matt 22,17-22
Merknader: Brassen deltar