Gudstjeneste Sørkedalen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2018 - kl.10.00

Til:22.4.2018 - kl.11.00

Sted:Sørkedalen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Maria Paulsen Skjerdingstad
Organist: Ludbig Lohne Otterstad
Prekentekst: Joh 13,30-35
Nattverd
Dåp