Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.10.2019 - kl.11.00

Til:20.10.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19.s.i tr.tiden
Liturg: Roald-Einar Ottersen
Organist: Olav Morten Wang, Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Luk 9,57-62
Offerformål: Menighetens musikkarbeid
Nattverd
Dåp