Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.6.2019 - kl.11.00

Til:23.6.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i tr.tiden
Liturg: Ingrid Rian
Organist: Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Joh 3,1-13
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp