Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.6.2019 - kl.11.00

Til:16.6.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Roald-Einar Ottersen
Organist: Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Luk 24,45-48
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd