Sommergudstjeneste Holmenkollen kapell

Praktisk informasjon

Fra:29.7.2018 - kl.11.00

Til:29.7.2018 - kl.12.00

Sted:Holmenkollen kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden
Liturg: Egil Stray Nordberg
Organist: Petter Ivar Amundsen
Prekentekst: Matt 18,21-35
Offerformål: Normisjon
Nattverd
Dåp