Høymesse Sagene kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2020 - kl.11.00

Til:24.5.2020 - kl.12.00

Sted:Sagene kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag før pinse
Liturg: Siri Sunde
Organist: Stein Erik Skøyeneie
Prekentekst: Joh 15,26-27
Offerformål: Stiftelsen Crux
Nattverd