Høymesse Sagene kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.00

Sted:Sagene kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Siri Sunde
Organist: Mikael Bohgard
Prekentekst: Luk 18,35-43
Offerformål: Signo Tomaskirken
Nattverd
Dåp