Høymesse Sagene kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Sted:Sagene kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18. søndag i treenighetstiden
Liturg: Siri Sunde
Organist: Mikael Bohgard
Prekentekst: Mark 1,40-45
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp